Anh shipper biến thái và cô vợ ở nhà một mình Hibiki Ootsuki