Chỉ cần bạn chịu đựng được lâu nhất bạn sẽ có được chiến thắng