Chồng đi công tác xa, vợ ở nhà bị hiếp bởi gã hàng xóm xấu xí