Chồng mới đi làm Blaire Ivory đã đưa ngay tình nhân về nhà đụ đẽo