Cơn mưa định mệnh khiến cho Rin Kira và thầy giáo già ở bên nhau