Đang học múa bale mà thầy giáo cứ đòi chịch Miu Kimura