Đến thăm thái lan thì không thể bỏ qua phố đèn đỏ nới đây