Đưa thư sang cho chị hàng xóm và cái kết không thể đẹp hơn