Em hàng xóm vếu bự Mio Takahashi nhờ qua nhà lắp cái bóng điện