Em người mẫu trẻ Midori Arimura bị cả ekip chơi hội đồng