Kể cả em có đeo khẩu trang thì nhìn là biết ngon rồi