Lý do anh chồng của Ai Hoshina liên tục được thăng chức