Một ngày làm việc mệt mỏi của cô nàng diễn viên Tsubasa Takanashi