Người đàn ông số hưởng chén cả vợ lẫn hai cô con gái lớn