Nhiệm vụ thất bại và cái kết cho nữ cảnh sát ngầm Shunka Ayami