Qua nhà bạn thân chơi thì đúng lúc chị gái của nó lên cơn nứng