Sau một tháng yêu nhau tôi đã đưa được em lên giường – Haruka Manabe