Tình yêu giữa thầy giáo đã bỏ vợ và cô học trò tuổi mới lớn Rei Kuruki