Vô tình có được chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian của doremon