Xinh đẹp như tiên nữ nhưng lại mắc cái bệnh lăng nhăng Satori Fujinami